Altsoft is het eenmansbedrijf van Roland van Alten. Deze website wordt op dit moment verbouwd. Wel ben ik te vinden op linkedin.